Regulamin udziału

Regulamin uczestnictwa 

Ogólnopolska Konferencja Techniczna ArchiVIP 2017
18 – 20 października 2017, Hotel Polanica Resort & SPA,
ul. Górska 2, 57-320 Polanica – Zdrój

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń oraz warunki uczestnictwa w Konferencji  ArchiVIP 2017.
 2. Uczestnikiem Konferencji ArchiVIP może być osoba czynna zawodowo w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych (nie dotyczy budownictwa indywidualnego).
 3. Konferencja ArchiVIP odbędzie się w dniach 18 – 20 października 2017 w Hotelu Polanica Resort & SPA, (ul. Górska 2, 57-320 Polanica – Zdrój).
 4. Uczestnictwo w Konferencji ArchiVIP 2017 obejmuje:

– dwa noclegi w pokoju:* dwuosobowym – bezpłatnie * jednoosobowym ( koszt 500,00 netto + 23% VAT )

– nieograniczony bezpłatny dostęp do Parku Wodnego oraz Strefy Wellness, w tym pełnowymiarowy basen   25m, jacuzzi, strefa z masażerami, sauna, siłownia oraz bezpłatne wi-fi i parking

– część merytoryczną (wykłady i prezentacje),

– imprezy towarzyszące,

– otrzymanie pakietu materiałów konferencyjnych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny pod warunkiem uczestnictwa w pełnym programie merytorycznym Konferencji ArchiVIP 2017.

 1. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego stanowi akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody przez Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z regulaminu (formularz dostępny w zaproszeniu).
 2. Zgłoszenia na Konferencję ArchiVIP 2017 można dokonać najpóźniej do 04 października 2017 do godz. 15:00 poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podanie zgodnie z rzeczywistymi danych firmy i osobowych.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.

 1. Proces zgłoszenia na Konferencję ArchiVIP 2017 przebiega na warunkach określonych poniżej:

7.1. Z jednej pracowni można zgłosić maksymalnie dwóch Uczestników.

7.2. Po poprawnym uzupełnieniu i przesłaniu do Organizatora formularza, Zgłaszający otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dotarcia folmularza: „ArchiVIP – przesłano formularz zgłoszeniowy”. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji ArchiVIP 2017.

7.3. Najpóźniej w terminie do 05 października 2017 Zgłaszający otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie: „ArchiVIP – potwierdzenie uczestnictwa”, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji ArchiVIP 2017.

 1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej:

8.1. Rezygnacja możliwa jest wyłącznie drogą mailową na adres: archivip@archivip.pl

8.2. Bezkosztowa rezygnacja możliwa jest w terminie  do  06 października 2017r.

8.3 W przypadku rezygnacji w terminie po 06 października 2017 lub w przypadku braku uczestnictwa
w Konferencji ArchiVIP 2017, Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia 100% wartości opłaty manipulacyjnej (1000 PLN netto + 23% VAT).

 1. W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w Konferencji ArchiVIP 2017 decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczestnicy Konferencji ArchiVIP 2017 po przybyciu na miejsce zobowiązani są do stawienia się w recepcji Organizatora w celu akredytacji, pobrania szczegółowego planu konferencji oraz identyfikatorów.
 3. Podczas Konferencji ArchiVIP 2017 (części merytorycznej, wystawienniczej oraz integracyjnej) mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane na listę uczestników i posiadają aktualny identyfikator. Osoby nie posiadające identyfikatora nie zostaną wpuszczone do części obiektu, gdzie odbywa się Konferencja ArchiVIP 2017.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja ArchiVIP 2017, a także pokrywają koszty usług dodatkowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się Konferencji ArchiVIP 2017 oraz do jej odwołania bez podania przyczyny.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 664-787-066 – Anna Solarz oraz adresem e-mail archivip@archivip.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
 8. regulamin   formularz