Warunki udziału

Etap 1.

Warunkiem udziału jest otrzymanie zaproszenia ze strony organizatora, zapoznanie się z programem oraz  wypełnienie i przesyłanie  formularza-zgłoszenia udziału.

Etap 2.

Organizator potwierdza drogą elektroniczną fakt wpłynięcia zgłoszenia udziału

Etap 3.

Weryfikacja zgłoszenia i potwierdzenie w formie elektronicznej  udziału w konferencji ArchiVIP 2017

Etap 4.

Udział Uczestnika w  trzydniowej konferencji ArchiVIP 2017