ArchiVIP 2014

W dniach 16-18.09.2014 w Karpaczu w hotelu Mercure odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji architektonicznej ArchiVIP 2014. Poruszono blisko dwadzieścia zagadnień z zakresu materiałów i technologii stosowanych w budownictwie obiektowym, komercyjnym i przemysłowym. Wygłoszono 18 referatów, których wysłuchało ponad 100 uczestników konferencji reprezentujące znaczące biura projektowe z całej Polski. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami jakie obowiązują w projektowaniu oraz wysłuchania aktualnie obowiązujących zmian w zakresie Prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych. ArchiVIP był świetną okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.

Wszystkim Uczestnikom i Prelegentom serdecznie dziękujemy za udział!

Fotorelacja z konferencji

O konferencjach ArchiVIP

Podstawową grupą docelową konferencji ArchiVIP są znaczące biura architektoniczne i projektowe z obszaru całej Polski, które specjalizują się w budynkach użyteczności publicznej, komercyjnych, obiektach przemysłowych czy osiedlach mieszkaniowych. Biura i osoby, które z bogatym doświadczeniem i listą referencyjną są w stanie podjąć dyskusje dotyczącą wyzwań jakie stoi przed budownictwem w Polsce w XXI wieku w zakresie rozwiązań materiałowych oraz technologicznych pozwalających sprostać coraz to bardziej wymagającym Inwestorom.

Jak wziąć udział w konferencji

Etap 1.

Warunkiem udziału jest otrzymanie zaproszenia ze strony organizatora lub zgłoszenie się, zapoznanie się z programem oraz  wypełnienie i przesłanie formularza-zgłoszenia udziału.

Etap 2.

Organizator potwierdza drogą elektroniczną fakt wpłynięcia zgłoszenia udziału.

Etap 3.

Weryfikacja zgłoszenia i potwierdzenie w formie elektronicznej  udziału w konferencji ArchiVIP 2017

Etap 4.

Udział Uczestnika w  trzydniowej konferencji ArchiVIP 2018.