ArchiVIP 2017

W dniach 17-19.10.2017 w Polanicy Zdrój w hotelu Polanica odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji architektonicznej ArchiVIP 2017. Poruszono blisko dwadzieścia trzy zagadnień z zakresu materiałów i technologii stosowanych w budownictwie obiektowym, komercyjnym i przemysłowym. Wygłoszono 20 referatów, których wysłuchało ponad 100 uczestników konferencji reprezentujące znaczące biura projektowe z całej Polski. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami jakie obowiązują w projektowaniu oraz wysłuchania aktualnie obowiązujących zmian w zakresie Prawa budowlanego i przepisów ppoż. Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia i zapoznania się z rozwiązaniami architektoniczno-akustycznymi  Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. ArchiVIP był świetną okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.

Wszystkim Uczestnikom i Prelegentom serdecznie dziękujemy za udział!

Fotorelacja z konferencji

O konferencjach ArchiVIP

Podstawową grupą docelową konferencji ArchiVIP są znaczące biura architektoniczne i projektowe z obszaru całej Polski, które specjalizują się w budynkach użyteczności publicznej, komercyjnych, obiektach przemysłowych czy osiedlach mieszkaniowych. Biura i osoby, które z bogatym doświadczeniem i listą referencyjną są w stanie podjąć dyskusje dotyczącą wyzwań jakie stoi przed budownictwem w Polsce w XXI wieku w zakresie rozwiązań materiałowych oraz technologicznych pozwalających sprostać coraz to bardziej wymagającym Inwestorom.

Jak wziąć udział w konferencji

Etap 1.

Warunkiem udziału jest otrzymanie zaproszenia ze strony organizatora lub zgłoszenie się, zapoznanie się z programem oraz  wypełnienie i przesłanie formularza-zgłoszenia udziału.

Etap 2.

Organizator potwierdza drogą elektroniczną fakt wpłynięcia zgłoszenia udziału.

Etap 3.

Weryfikacja zgłoszenia i potwierdzenie w formie elektronicznej  udziału w konferencji ArchiVIP 2017

Etap 4.

Udział Uczestnika w  trzydniowej konferencji ArchiVIP 2018.